Chiny. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Chiny. Środki przekazu.
Prasa. Zapiski o najstarszej chiń. gazecie „Dibao” [‘gazeta dworu’] sięgają VIII w.; była ona kontynuowana w różnych formach aż do upadku cesarstwa (1911). W ChRL 1996 ukazywało się ponad 2,2 tys. dzienników, 1995 — 7,5 tys. czasopism. Najwyższy nakład wśród dzienników mają: „Gongren Ribao” [‘dziennik robotniczy’] (zał. 1994 w Pekinie, nakład 2,5 mln. egz., organ Ogólnochiń. Federacji Związków Zawodowych), „Renmin Ribao” [‘dziennik ludowy’] (zał. 1948 w Pekinie, nakład 2,15 mln egz., organ centralny KC KPCh), handl.-finansowy „Jingji Ribao” [‘dziennik ekonomiczny’] (zał. 1983 w Pekinie, nakład 1,2 mln egz.) oraz ukazujący się 4 razy w tygodniu „Zhongguo Qinnian Bao” [‘młodzież chińska’] (zał. 1951 w Pekinie, nakład 1 mln egz., organ Komunist. Związku Młodzieży Chiń.), także dziennik lit. „Wenhui Bao” [‘kierunki literackie’] (zał. 1937, nakład 800 tys. egz.); wśród czasopism „Banyue Tan” [‘przegląd dwutygodniowy’], zał. 1980 (6 mln).
Agencje prasowe: Xinhua (New China News Agency, NCNA — Agencja Nowych Chin) zał. 1931 w Yan’an, pod obecną nazwą działa od 1937, a jako oficjalna agencja od 1 X 1949; agencja informacyjna Zhongguo Xinwenshe (China News Service) zał. 1952 w Pekinie, przeznaczona gł. dla środowisk chiń. emigracji. W Chinach są też biura 15 agencji prasowych świat. i narodowych.
Radio i telewizja. Radio rozpoczęło działalność 1928, a telewizja — 1958. W 1940 powstała Rozgłośnia Xinhua (kierowana przez KC KPCh), która dała początek obecnemu systemowi radia i telewizji. Radiem i telewizją kieruje i finansuje je Minist. Radia, Filmu i Telewizji. Radio nadaje 2 programy ogólnokrajowe, programy dla Tajwanu, 25-minutowy program dla mniejszości nar. (w językach: kazas., koreań., mong., tybet. i ujgurskim) oraz program w języku ang. dla cudzoziemców emitowany w 3 największych miastach. W Chinach działają rozgłośnie: Centralna Rozgłośnia Lud., Chiń. Rozgłośnia Międzynar., Stacja Frontowa Fujian, Stacja Głos Jinling, komercyjna stacja w Kantonie oraz 278 rozgłośni lokalnych. Centralna Telewizja (kolor PAL) nadaje 2 programy ogólnokrajowe oraz program dla Pekinu. Ponadto działa 278 ośr. telew. różnych szczebli. Chiny należą do INTELSAT, od 1984 mają również własne systemy satelitarne STW-1 i STW-2 oraz rozwijają systemy telewizji kablowej; najwięcej abonentów ma ceijng cable TV. Chiny należą do INTELSAT.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia