Austria. Siły zbrojne
 
Encyklopedia PWN
Austria. Siły zbrojne.
Traktat państw., ustanawiający status neutralności Austrii, uregulował także sprawy związane z utworzeniem sił zbrojnych, ograniczając ich liczebność do 80 tys. żołnierzy oraz zakazując posiadania niektórych rodzajów broni i wyposażenia, m.in. broni masowej zagłady, artylerii o zasięgu ponad 30 km, min mor.; łączna żołnierzy (2001) — 34,6 tys. (17,2 tys. poborowych), w tym 27,8 tys. w wojskach lądowych i 6,8 tys. w lotnictwie; w skład wojsk lądowych wchodzą: siły stałej gotowości bojowej (ok. 15 tys. żołnierzy); służba wojsk. dla poborowych we wszystkich rodzajach wojsk — 7 miesięcy szkolenia, dla rezerwistów — 60 dni; budżet wojsk. wyniósł 1,2% produktu nar. brutto (2001).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia