Austria. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Austria. Ludność.
Austriacy stanowią 91,1% ludności (2001), pozostali to: Chorwaci, Słoweńcy, Węgrzy, Niemcy. Wśród wierzących mieszkańców kraju 73,6% stanowią katolicy, 4,7% — luteranie, 1,9% — inne wyznania chrześc., 4,2% — muzułmanie. Bardzo powolny wzrost liczby ludności (w 1980 — 7,5 mln) spowodowany niskim przyrostem naturalnym (–0,3‰ — 1985, 0,0‰ — 2003, 1,0‰ — 2006), jednym z najniższych w Europie; w Wiedniu i w okolicach pomimo ujemnego przyrostu naturalnego wzrost liczby ludności jest spowodowany wysokim dodatnim saldem migracji; ludność rozmieszczona nierównomiernie; średnia gęstość zaludnienia 97 mieszk. na km2, największa w Wiedniu i Dolnej Austrii (wokół Wiednia), najmniejsza — w Tyrolu; 66% ludności mieszka w miastach (2003); gł. m.: Wiedeń (1/5 ogółu ludności), Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck. Struktura zatrudnienia (2005): usługi (gł. turystyka, handel) — 77% ludności zawodowo czynnej, przemysł (w tym budownictwo) — 27%, rolnictwo i leśnictwo — 3%.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia