Austria. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Austria. Środki przekazu.
Prasa. Początki prasy austr. sięgają przeł. XV i XVI w. Pierwsza gazeta austr. ukazała się 1540; była to „Novitaten, die den Staat Betreffen”. Prasa w Austrii jest własnością przede wszystkim organizacji gosp., banków, osób indywidualnych, partii polit. lub rządu. Duże znaczenie ma także import prasy z Niemiec. W Austrii ukazuje się ok. 2500 tytułów prasowych. Najwyższy nakład wśród dzienników ma „Neue Kronen-Zeitung”, zał. 1900 (nakład podstawowy 510 tys., sobotni — 751 tys.) oraz „Kurier”, zał. 1954 (nakład podstawowy 334 tys., sobotni — 545 tys.); wśród czasopism — „Die Ganze Woche” (582 tys.). Agencje prasowe: Austria Presse-Agentur (APA), zał. 1946, z siedzibą w Wiedniu — agencja niezależna, spółdz. przedsiębiorstwo austr. prasy codziennej i radia; Katholische Presse Agentur (Kathpress), katol. agencja prasowa, zał. przed 1946, z siedzibą w Wiedniu.
Radio i telewizja. Radio austr. rozpoczęło działalność 1924, a telewizja 1957. Do 1953 rozgłośnie austr. były pod kontrolą okupacyjnych władz wojskowych. W 1960 powstała Österrischer Rundfunk und Fernseher (ÖRF), początkowo mająca status radiofonii państw., a od 1974 — radia i telewizji publicznej; ma ona monopol na działalność radiowo-telewizyjną. Pracą ÖRF kieruje Kuratorium złożone z przedstawicieli gł. partii polit., osób mianowanych przez rząd, Reprezentacji Słuchaczy i Widzów oraz Centralnej Rady Pracowników ÖRF; ÖRF ma strukturę federalną. Nadaje 3 ogólnokrajowe programy radiowe, program dla cudzoziemców (w języku ang. i fr.), 9 programów lokalnych oraz program dla zagranicy (w językach: niem., ang., hiszp. i esperanto). Telewizja ÖRF (od 1969 w kolorze — system (B i G/PAL) nadaje 2 programy ogólnokrajowe. Od 1959 działa w Austrii telewizja kablowa, ÖRF nadaje teletekst i wideotekst. Austria należy do Intelsat, współpracuje z Intersputnikiem oraz uczestniczy w tworzeniu programu telewizji satelitarnej 3SAT.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia