Austria. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Austria. Polityka społeczna.
Realizowana przez rząd polityka społ. obejmuje zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia, politykę zatrudnienia i oświatową. Wydatki na emerytury, renty i zasiłki są pokrywane z funduszu systemu ubezpieczeń nar. i obejmują emerytury, renty inwalidzkie, zasiłki chorobowe, macierzyńskie i dla bezrobotnych oraz dla osób samotnych; utworzono również system emerytur dla rolników oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gosp.; obowiązuje także specjalny program zapewniający zasiłki ofiarom wojny. Problemy płac i cen są regulowane przez specjalną komisję składającą się z przedstawicieli rządu, dyrekcji przedsiębiorstw, pracowników, przedstawicieli izby handl., rolnictwa i związków zawodowych. Opieką zdrowotną zajmuje się Minist. Zdrowia i Środowiska; kieruje ono 14 podległymi mu placówkami odpowiedzialnymi za stan sanitarno-epidemiologiczny kraju oraz kontrolę leków. Wydatki na pomoc med. i pobyt w szpitalu są pokrywane z systemu ubezpieczeń nar., którego fundusz powstaje ze składek płaconych przez pracodawców. Polityka oświatowa. Obowiązkiem szkolnym są objęte wszystkie dzieci w wieku 6–15 lat. Pierwsze 4 lata nauki odbywają się w szkołach lud. (Volksschule), następnie jest możliwość wyboru jednego z 2 typów szkół średnich: zaw. lub ogólnokształcącej, dającej możliwość wstąpienia na wyższą uczelnię. W Austrii istnieją zarówno szkoły państw., jak i prywatne oraz prowadzone przez związki wyznaniowe. Oświata na poziomie podstawowym jest bezpłatna. Wydatki na zabezpieczenie społ. 1999 stanowiły 4,9% wydatków budżetowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia