zawodowe

Encyklopedia PWN

organizacje społeczne, zrzeszające na zasadzie dobrowolności pracowników najemnych w celu obrony i reprezentowania ich wspólnych interesów ekonomicznych i socjalnych, tworzone wg kryterium zawodu, gałęzi produkcji lub regionu;
choroby spowodowane czynnikami ryzyka zdrowotnego związanego z pracą, tzn. jej organizacją, metodami czy też warunkami jej materialnego lub psychospoł. środowiska;
polityka społ. zorganizowana działalność, której celem jest udzielanie pomocy w podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu i miejsca pracy;
centrala polskich związków zawodowych o charakterze narodowo-solidarystycznym,
związki zawodowe, które wystąpiły ze Zrzeszenia Związków Zawodowych i 27 X 1980 utworzyły Komisję Porozumiewawczą (od 19 X 1981 Ogólnopol. Komisję Współdziałania) B.Z.Z. (przewodniczący A. Szyszka, następnie E. Mielnicki);
regionalna centrala związkowa,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia