zawodowe

Encyklopedia PWN

Polskie Zjednoczenie Chrześcijańskich Związków Zawodowych, do 1919 Polskie Zjednoczenie Zawodowe Chrześcijańskich Robotników, 1919–20 Polskie Zjednoczenie Zawodowe Robotników Chrześcijańskich,
centrala związkowa;
Związek Stowarzyszeń Zawodowych (ZSZ), do 1920 Komisja Centralna Klasowych Związków Zawodowych,
centrala klasowych organizacji zawodowych, działająca 1919–39;
Zjednoczenie Chrześcijańskich Związków Zawodowych, Centrala Chrześcijańskich Związków Zawodowych na Województwo Śląskie, Zagłębie Dąbrowskie i Krakowskie, do 1927 Centrala Chrześcijańskich Związków Zawodowych na Województwo Śląskie,
początkowo regionalna chrześc.-demokr. centrala związków zawodowych na Górnym Śląsku,
polska centrala związków zawodowych;
organizacyjna forma zrzeszania się osób wykonujących ten sam zawód, powstała w celu reprezentowania ich interesów wobec władz państwowych i współdziałania z organami państwa oraz wobec podmiotów korzystających z usług osób zrzeszonych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia