zawodowe

Encyklopedia PWN

centrala chrześc. związków zawodowych, powstała 1921 (tzw. Kongresówka);
organizacje związków zawodowych niezależnych od wpływów PZPR i władz państw., tworzone od 1978, gł. przez czł. KOR i ROPCiO.
typ wykształcenia dający przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej;
przewidziana w pol. kodeksie pracy umowa o pracę zawierana przez młodocianego niemającego kwalifikacji zaw.,
orientacja zawodowa, właśc. orientacja szkolna i zawodowa,
polityka społ. wszelkie oddziaływania wychowawcze i informacyjne, mające na celu umożliwienie podjęcia właściwej decyzji o wyborze zawodu, decyzji uwzględniającej zarówno zainteresowania i predyspozycje danej osoby, jak i potrzeby rynku pracy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia