zawodowe

Encyklopedia PWN

ogólnopol. centrala związków zawodowych, utworzona XI 1944 w Lublinie;
Amerykańska Federacja Pracy-Kongres Przemysłowych Związków Zawodowych, ang. American Federation of Labor-Congress of Industrial Organization (AFL-CIO),
największa w USA centrala związków zaw.;
organizacja zrzeszająca twórców w dziedzinie sztuk pięknych,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia