zawodowe

Encyklopedia PWN

centrala związków zawodowych, powołana XI 1984 w Warszawie, zrzeszająca związki zawodowe utworzone ponownie — po rozwiązaniu w stanie wojennym (26 X 1982) wszystkich istniejących organizacji związkowych (m.in. NSZZ „Solidarność”);
Rada Okręgowa Polskich Związków Zawodowych, do 1920 pod nazwą Rada Polskich Związków Zawodowych,
zjednoczenie pol. związków zawodowych;
Centralny Związek Chrześcijańskich Związków Zawodowych, do 1926 pod nazwą Centralny Chrześcijański Związek Zawodowy,
regionalna centrala związkowa; zał. 1919 w Wilnie;
sanacyjna solidarystyczna centrala związkowa, z siedzibą w Warszawie;
Światowa Federacja Związków Zawodowych (ŚFZZ), ang. World Federation of Trade Unions Wymowa(WFTU), fr. Fédération Syndicale Mondiale (FSM),
międzynar. centrala związków zawodowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia