zawodowe

Encyklopedia PWN

polityka społ. proces przystosowania się do środowiska pracy;
polityka społ. uczestnictwo w procesie produkcji społecznej, wykonywanie pracy przynoszącej dochód.
Centrala Zjednoczenia Klasowych Związków Zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej (CZKZZ), do 1929 pod nazwą Centralne Zrzeszenie Klasowych Związków Zawodowych w Polsce,
prorządowa centrala związkowa, z siedzibą w Warszawie;
centrala związkowa, z siedzibą w Warszawie;
Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, ang. European Trade Union Confederation (ETUC), fr. Confédération Européenne des Syndicats (CES),
międzynar. centrala związków zawodowych Europy;
Międzynarodowa Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych (MKWZZ), ang. International Confederation of Free Trade Unions Wymowa(ICFTU Wymowa), fr. Confédération internationale des syndicats libres (CISL),
międzynar. centrala związków zawodowych, zał. 1949 w Londynie w wyniku rozłamu w Świat. Federacji Związków Zawodowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia