Międzynarodowa Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych (MKWZZ), ang. International Confederation of Free Trade Unions Wymowa(ICFTU Wymowa), fr. Confédération internationale des syndicats libres (CISL),
międzynar. centrala związków zawodowych, zał. 1949 w Londynie w wyniku rozłamu w Świat. Federacji Związków Zawodowych;
2006 rozwiązana; należące do niej związki zaw. były współzał. Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych; skupiała 236 organizacji liczących ok. 155 mln czł. (2006), m.in. Amer. Federacja Pracy — Kongres Przemysłowych Związków Zaw. (AFL-CIO), bryt. Kongres Związków Zaw. (TUC), fr. Powszechna Konfederacja Pracy-Siła Robotnicza (CGT-FO), Federacja Niem. Związków Zaw. (DGB), wł. Konfederacja Wolnych Związków Zaw. (CISL), NSZZ „Solidarność” (od 1986) oraz międzynar. branżowe centrale związków zaw.; MKWZZ współpracowała z Międzynarodówką Socjalistyczną, Radą Społ.-Gosp. i organizacjami wyspecjalizowanymi ONZ; władze MKWZZ tworzyły: Kongres (co 4 lata), Rada Wykonawcza, Prezydent i Sekretarz Generalny; publikacje: m.in. tyg. „Free Labour World”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia