aktywność zawodowa
 
Encyklopedia PWN
aktywność zawodowa,
polityka społ. uczestnictwo w procesie produkcji społecznej, wykonywanie pracy przynoszącej dochód.
W Polsce aktywni zawodowo to wszyscy pracujący zawodowo (pracodawcy, pracownicy najemni, pracujący na własny rachunek, nieodpłatnie pomagający członkowie rodzin) oraz zarejestrowani bezrobotni; do ludności aktywnej zawodowo nie zalicza się uczniów odbywających naukę zawodu, gospodyń domowych i osób żyjących wyłącznie z kapitału; o poziomie aktywności zawodowej decydują czynniki demograficzne oraz społeczno-ekonomiczne; poziom aktywności zawodowej jest wyrażany współczynnikami aktywności zawodowej, które są obliczane wg płci, przedziałów wieku, dla ludności rolniczej i nierolniczej, miejskiej i wiejskiej, ale dane te są trudno porównywalne, ponieważ w niektórych krajach do aktywnych zawodowo zalicza się np. także pracujących więźniów, osoby odbywające zasadniczą służbę wojskową, pracujących zakonników i gospodynie domowe pomagające w gospodarstwie rolnym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia