zawodowe

Encyklopedia PWN

organizacje zawodowe, tworzone od 1906 na terenie Królestwa Pol.;
prosanacyjna centrala związkowa;
zróżnicowane organizacyjnie i programowo szkoły różnych szczebli, umożliwiające zdobycie wykształcenia zaw.;
ogólnokrajowa centrala prawicowych związków zawodowych,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia