zawodowe

Encyklopedia PWN

ideowo-wychowawcza organizacja młodzieży szkół wyższych;
społ.-zawodowa organizacja rolników, zał. 1944 w Lublinie z inicjatywy działaczy PPR i SL;
żargon
[fr.],
argot, slang,
język określonej, zwykle zamkniętej, grupy społ. (nieterytorialnej), zawodowej;
Żeligowski Lucjan, ur. 17 X 1865, Oszmiana (Białoruś), zm. 9 VII 1947, Londyn,
generał;
Żeromski Stefan, pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla, ur. 14 X 1864, Strawczyn (Kieleckie), zm. 20 XI 1925, Warszawa,
powieściopisarz, nowelista, dramaturg, publicysta, uznawany za najwybitniejszego prozaika przełomu XIX i XX w..
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia