Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 
Encyklopedia PWN
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ),
centrala związków zawodowych, powołana XI 1984 w Warszawie, zrzeszająca związki zawodowe utworzone ponownie — po rozwiązaniu w stanie wojennym (26 X 1982) wszystkich istniejących organizacji związkowych (m.in. NSZZ „Solidarność”);
do 1990 podporządkowane politycznie PZPR; 1991–99 wchodziło w skład Sojuszu Lewicy Demokratycznej; występuje w obronie pracowniczych i socjalnych uprawnień pracowników najemnych, gł. w przedsiębiorstwach państw.; od 1985 czł. Świat. Federacji Związków Zaw.; liczba członków: 1,2 mln (2002); władze: Zgromadzenie Związków Zaw., Rada i Kom. Wykonawczy; przewodniczący: A. Miodowicz (do 1992), E. Spychalska (1992–96), J. Wiaderny (1996–2000), M. Manicki (2001–04), J. Guz (2004–19), A. Radzikowski (od 2019).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia