Sojusz Lewicy Demokratycznej
 
Encyklopedia PWN
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD),
koalicja polit. i komitet wyborczy, utworzone VII 1991;
w jego skład weszło kilkadziesiąt partii polit., związków zaw. i organizacji społ., m.in. SdRP, Niezależna PPS, 1993–94 PPS (grupa P. Ikonowicza), OPZZ, ZNP, Rada Młodzieży Socjaldemokr., ZSMP, Związek Komunistów Pol. „Proletariat” oraz Demokr. Unia Kobiet; w wyborach parlamentarnych X 1991 uzyskał 12% głosów (60 mandatów poselskich i 4 senatorskie), IX 1993 — 20% głosów (171 mandatów poselskich i 37 senatorskich) i wspólnie z PSL utworzył rząd (premierzy: W. Pawlak, J. Oleksy, W. Cimoszewicz); w wyborach IX 1997 uzyskał 27,1% głosów (164 mandaty poselskie i 28 senatorskich) przegrywając z AWS i przeszedł do opozycji; 1999 po rozwiązaniu SdRP powstała nowa partia p.n. SLD, skupiająca większości działaczy dawnej koalicji; partia, występując w koalicji z Unią Pracy (UP), zdobyła 41,4% głosów do sejmu, uzyskała 216 mandatów, w senacie — 75; od X 2001 była gł. siłą w koalicyjnym rządzie SLD–UP–PSL (premier L. Miller), od 2003 — SLD–UP (premier L. Miller do V 2004); IV 2004 w wyniku dekompozycji wewnątrz SLD wyłoniła się partia Socjaldemokracja Polska (SdPl); VI 2004 w wyborach do Parlamentu Eur. 2004 SLD-UP uzyskało 9,3% głosów (5 mandatów), VI 2009 — 12,3% (7), V 2014 — 9,4% (5); w wyborach parlamentarnych IX 2005 —11,3% głosów (55 mandatów); w wyborach samorządowych 2006 i przedterminowych parlamentarnych 2007 SLD był główną siłą koalicji Lewica i Demokraci (LiD, wraz z SdPl, UP i demokratami.pl); 2007 LiD uzyskał 13,2% głosów i 53 mandaty poselskie, pozostając w opozycji; w wyborach parlamentarnych X 2011 SLD uzyskało 8,24% głosów (27 mandatów); 2015 w koalicji Zjednoczona Lewica; 2015–19 poza parlamentem; w wyborach 2019 koalicyjny komitet wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej uzyskał 12,56% głosów; po wyborach przystąpiono do prac nad połączeniem z partią Wiosna w ramach Nowej Lewicy, które sfinalizowano w 2021; przewodniczący partii SLD: L. Miller do 2004 i 2011–16, K. Janik, 2004–05 J. Oleksy, 2005–08 W. Olejniczak; 2008–11 G. Napieralski, W. Czarzasty (od 2016).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia