Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej
 
Encyklopedia PWN
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP),
partia polit., zał. I 1990 przez część delegatów na ostatni zjazd PZPR.
Przewodniczący Rady Naczelnej: A. Kwaśniewski (do 1995), następnie J. Oleksy (1996–97), L. Miller (1997–99); bieżącą działalnością partii kierował CKW (sekr. generalni: 1990–93 L. Miller, następnie J. Szmajdziński); współpracowała z OPZZ, organizacjami społ. i młodzież.; 1990 czł. SdRP weszli w skład Parlamentarnego Klubu Lewicy Demokr. utworzonego po rozwiązaniu PZPR; VII 1991 SdRP współtworzyła Sojusz Lewicy Demokratycznej i była w opozycji do rządów tworzonych przez ugrupowania wywodzące się z Solidarności; X 1993 przedstawiciele SdRP weszli w skład rządu utworzonego przez SLD w koalicji z PSL (kolejni premierzy W. Pawlak, J. Oleksy, W. Cimoszewicz). Po wyborach do sejmu 1997 w opozycji; w wyborach samorządowych 1998 zajęła wraz z SLD drugie miejsce za koalicją AWS; 1999 SdRP rozwiązała się, większość działaczy współtworzyła nową partię północną SLD.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia