Socjaldemokracja Polska
 
Encyklopedia PWN
Socjaldemokracja Polska (SdPl),
partia polit.;
zał. III 2004; utworzona przez część działaczy SLD i UP przeciwnych polityce rządu L. Millera i dążących do odnowy pol. lewicy; gł. działacze M. Borowski (do 2008 przewodn.), W. Filemonowicz (od 2009 przewodn.), J. Banach, I. Sierakowska, T. Nałęcz, M. Balicki, A. Celiński; w wyborach do Parlamentu Eur. 2004 uzyskała 5,3% głosów (3 mandaty); w wyborach parlamentarnych 2005 uzyskała 3,9 % głosów, a po wyborach 2007 do sejmu weszło z listy LiD 10 przedstawicieli SdPl, po wyborach 2011 SdPl uzyskało 1 mandat w senacie (M. Borowski).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia