Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
 
Encyklopedia PWN
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP),
organizacja młodzieżowa, powołana 1976 w wyniku połączenia Związku Młodzieży Socjalist., Związku Socjalist. Młodzieży Wiejskiej (Związek Młodzieży Wiejskiej) oraz Socjalist. Młodzieży Wojsk. (Koła Młodzieży Wojskowej);
; do 1989 ideowo i politycznie podporządkowany PZPR; do 1981 wchodził w skład Federacji Socjalist. Związków Młodzieży Pol.; działał we wszystkich środowiskach młodzieży (wśród uczniów i studentów od 1980); ZSMP prowadził indoktrynację ideol., przygotowywał kandydatów do PZPR, mobilizował młodzież do pracy zaw. i nauki (współzawodnictwo pracy, patronat nad budownictwem mieszkaniowym oraz wielkimi inwestycjami przem., m.in. Hutą Katowice, turnieje wiedzy techn.); współorganizował imprezy polit.-propagandowe, prowadził pracę oświat.-kult. i sport.-turyst.; nadzorował pracę Ochotniczych Hufców Pracy; 1990 Związek dokonał zasadniczej zmiany programu, opowiedział się za ustrojem demokr.-parlamentarnym, przebudową gospodarki przy zachowaniu osłony socjalnej, zwłaszcza młodzieży; 1991 współtworzył Sojusz Lewicy Demokratycznej; organy prasowe (do 1990): „Walka Młodych”, „Gazeta Młodych”, „Płomienie”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia