Związek Młodzieży Wiejskiej
 
Encyklopedia PWN
Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW),
organizacja młodzieży wiejskiej, zał. 1957 w Warszawie;
jednocześnie zostały zlikwidowane ogniwa samodzielnego, tworzonego od 1956 ZMW „Wici”, nawiązującego do tradycji ZMW RP „Wici” 1928–39 i 1945–48; ZMW był politycznie i programowo podporządkowany PZPR i ZSL (członkowie partii polit. dominowali we władzach Związku); ZMW prowadził gł. działalność społ.-kult. i oświat. (czytelnictwo, Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy, amatorskie zespoły artyst., opieka nad wiejskimi klubami i domami kultury, konkursy i szkolenia zaw. dla rolników), sport. (wspólnie z LZS: obozy i wycieczki turyst., turnieje sport.) oraz uczestniczył w pracach użytecznych dla lokalnych społeczności (udział w budowach dróg, remiz straży pożarnych, szkół i in.); 1970 liczył ok. 1 mln czł.; przewodniczący ZG: J. Tejchma, K. Barcikowski, Z. Kurowski, T. Haładaj, S. Gabrielski; organy prasowe: „Zarzewie”, „Nowa Wieś”; od 1973 w składzie Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, 1976 wbrew stanowisku większości członków organizacji ZMW połączył się ze Związkiem Młodzieży Socjalist. i Socjalist. Związkiem Młodzieży Wojsk., tworząc Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. W XII 1980 odbudowany; 1989–90 dokonał zasadniczej zmiany programu i formuły działania, odwołał się do ideologii agraryzmu; 1982 liczył ok. 200 tys. czł., 1989 — 450 tys., 1994 — 50 tys.; ZMW zachowuje samodzielność polit. i programową, współpracuje z PSL, wspiera rozwój wsi; prowadzi pracę ideowo-wychowawczą, edukacyjną, ekol., kult.-artyst. i turystyczną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia