Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej
 
Encyklopedia PWN
Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej (FSZMP),
organizacja utworzona 11 IV 1973 w Warszawie;
podporządkowana PZPR, realizowała politykę partii komunist. wobec środowisk młodzieży; skupiała: ZMS, ZSMW, ZHP, SZMW, a od 1976 — SZSP, ZHP i ZSMP; rozwiązana 1981 po wystąpieniu SZSP i ZHP.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia