Branżowe Związki Zawodowe
 
Encyklopedia PWN
Branżowe Związki Zawodowe,
związki zawodowe, które wystąpiły ze Zrzeszenia Związków Zawodowych i 27 X 1980 utworzyły Komisję Porozumiewawczą (od 19 X 1981 Ogólnopol. Komisję Współdziałania) B.Z.Z. (przewodniczący A. Szyszka, następnie E. Mielnicki);
zawieszone 13 XII 1981 na mocy dekretu Rady Państwa o wprowadzeniu stanu wojennego, rozwiązane w październiku 1982 na mocy ustawy o związkach zaw.; nie odegrały większej roli.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia