poradnictwo zawodowe
 
Encyklopedia PWN
poradnictwo zawodowe,
polityka społ. zorganizowana działalność, której celem jest udzielanie pomocy w podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu i miejsca pracy;
poradnictwo zawodowe może być realizowane w systemie edukacji szkolnej (specjalne przedmioty i programy), w wyspecjalizowanych instytucjach (poradnie zawodowe), jak i w urzędach pracy; poradnictwo zawodowe obejmuje m.in. gromadzenie i aktualizowanie informacji o kierunkach kształcenia, istniejących zawodach, ich specyfice i możliwościach zatrudnienia, prowadzenie specjalistycznych badań psychologicznych i lekarskich, organizowanie zajęć kształcących umiejętności poszukiwania pracy itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia