Krajowy Urząd Pracy
 
Encyklopedia PWN
Krajowy Urząd Pracy,
centralny urząd administracji rządowej w Polsce,
powołany I 1993 na mocy ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu (1991) w celu realizacji polityki rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków, podlegał ministrowi pracy i polityki socjalnej; realizował swe zadania przy pomocy podległych mu wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy; działalność KUP obejmowała: pośrednictwo pracy, orientację i poradnictwo zawodowe, gospodarowanie środkami Funduszu Pracy; zlikwidowany 30 IV 2002.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia