pośrednictwo pracy
 
Encyklopedia PWN
pośrednictwo pracy,
polityka społ. zorganizowana działalność mająca na celu udzielanie pomocy bezrobotnym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu pracowników o wymaganych kwalifikacjach.
Publiczne pośrednictwo pracy jest wykonywane nieodpłatnie i opiera się na następujących zasadach: dostępności usług dla wszystkich poszukujących pracy i pracodawców; dobrowolności; równości, oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia; jawności, oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości poszukującym pracy; pośrednictwo pracy realizują przede wszystkim publiczne służby zatrudnienia; w Polsce są to powiatowe urzędy pracy; na podstawie odrębnych regulacji prawnych może być organizowane niepubliczne pośrednictwo pracy, ale nie może być ono nastawione na zysk i jest bezpłatne dla poszukujących pracy, natomiast od pracodawcy mogą być pobierane opłaty w wysokości poniesionych kosztów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia