wrodzony

Encyklopedia PWN

azoospermia
[gr.],
med. brak plemników i elementów nabłonka plemnikotwórczego w nasieniu;
dział chirurgii zajmujący się usuwaniem lub zmniejszaniem zniekształceń wrodzonych (wad wrodzonych, rozwojowych) lub nabytych (blizn, pourazowych lub pochorobowych ubytków tkanek), powodujących ograniczenie czynności lub zeszpecenie;
wrodzone, genetycznie uwarunkowane lub nabyte zaburzenia funkcji układu odpornościowego, wynikające z niedokształcenia, braku lub uszkodzeń jego struktur;
instynkt
[łac. instinctus ‘podnieta’, ‘popęd’],
biol. uwarunkowana genetycznie dziedziczna zdolność zwierząt i ludzi do wykonywania łańcucha różnych rodzajów zachowania się, napędzanych przez popędy i sterowanych przez odpowiednie bodźce zewnętrzne, prowadzących do skutków koniecznych dla życia osobnika lub utrzymania gatunku.
kardiochirurgia
[gr. kardía ‘serce’, cheirurgía ‘rękodzielnictwo’],
dział chirurgii zajmujący się operacyjnym leczeniem wad wrodzonych i nabytych serca oraz zranień serca.
odcinek przewodu pokarmowego łączący gardziel z żołądkiem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia