wrodzony

Encyklopedia PWN

anat. wzajemne ułożenie łuków zębowych szczęki i żuchwy (lub protez stomatologicznych) podczas ruchów żuchwy;
med. fałd skóry pokrywający część szpary powiekowej;
zmysł piękna
(ang. sense of beauty),
filoz. określenie oznaczające wrodzoną człowiekowi wrażliwość na piękno, stanowiącą warunek doznawania przyjemności estetycznej i zdolności do wydawania estetycznych sądów.
med. zmiany skórne powstałe wskutek nieprawidłowego rozwoju struktur skóry gł. w czasie rozwoju zarodkowego, wrodzone lub nabyte (ujawniające się w ciągu dalszego życia);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia