wrodzony

Encyklopedia PWN

anatomiczne zniekształcenia serca;
groźne dla życia i rozwoju noworodka zaburzenie oddychania i krążenia krwi oraz zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, mogące rozpocząć się przed porodem, w czasie porodu lub zaraz po urodzeniu;
a priori
[łac., ‘z góry’, ‘uprzedzając fakty’],
filoz. wcześniejszy, przed faktem, przed poznaniem faktu.
adaktylia
[gr. a- ‘nie’, dáktylos ‘palec’],
med. zaburzenie rozwojowe; rodzaj malformacji; wrodzony brak palców.
jeden z biochem. markerów nowotworowych;
termin wprowadzony przez Światową Organizację Zdrowia na określenie alkoholizmu w szerszym ujęciu, rozumianego jako całokształt patologii społecznej związanej z piciem i nadużywaniem napojów alkoholowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia