wrodzony

Encyklopedia PWN

amelia
[gr. a- ‘nie’, mélos ‘kończyna’],
med. zaburzenie rozwojowe; rodzaj malformacji;
aniridia
[gr.],
med. zaburzenie rozwojowe;
anodontia
[gr. anódōn ‘bezzębny’],
med. zaburzenie rozwojowe;
anorchizm
[gr.],
med. wrodzony brak jednego lub obu jąder.
aportowanie
[łac. apportare ‘przynosić’],
przynoszenie żądanych przedmiotów (lub upolowanej zwierzyny) przez psa oraz oddawanie ich opiekunowi, na jego rozkaz;
med. wrodzony przykurcz stawów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia