wrodzony

Encyklopedia PWN

bielactwo, albinizm,
wrodzony (uwarunkowany genetycznie) brak lub niedobór barwników melaninowych (pigmentu) u zwierząt (również u ludzi);
biochemia
[gr. bíos ‘życie’, chēmeía ‘magia’],
chemia biologiczna, chemia fizjologiczna,
dyscyplina naukowa zajmująca się budową oraz funkcjami związków dostarczanych z pożywieniem i wytwarzanych w organizmie, przemianami tych związków w ustroju (z uwzględnieniem efektów energetycznych przemian) i wpływem różnych czynników (zewnętrznych i wewnętrznych) na te przemiany oraz ewolucją i odtwarzaniem żywej materii — bada więc molekularne podstawy życia.
biotechnologia
[gr. bíos ‘życie’, téchnē ‘sztuka’, ‘rzemiosło’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
interdyscyplinarna dziedzina nauki posługująca się wiedzą z biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych, obejmująca różne kierunki techniczne wykorzystania materiałów i procesów biologicznych (w szczególności obejmuje procesy biosyntezy i biotransformacji przebiegające z udziałem drobnoustrojów, kultur tkankowych — roślinnych i zwierzęcych — in vitro oraz enzymów, a także izolację otrzymanych w ten sposób bioproduktów).
biol. wrodzona zdolność organizmów do zwiększania liczebności;
Blalock
[blẹılok]
Alfred, ur. 5 IV 1899, Culloden (stan Georgia), zm. 15 IX 1964, Baltimore,
chirurg amerykański;
bliźnięta, bliźniaki,
u człowieka i ssaków 2 osobniki rozwijające się w tej samej ciąży (ciąża mnoga), urodzone w bardzo krótkim odstępie czasu jeden po drugim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia