wrodzony

Encyklopedia PWN

med. nieprawidłowe połączenie światła narządów lub tkanek z powierzchnią skóry (p. zewnętrzna) lub świateł narządów między sobą (p. wewnętrzna);
narząd mięśniowy, którego skurcze wywołują krążenie krwi;
zwiększona skłonność do krwawień samoistnych lub pourazowych;
stulejka, fimoza,
med. wrodzone lub nabyte zwężenie otworu napletka uniemożliwiające zsunięcie go i odsłonięcie żołędzi prącia;
taksje
[gr.],
dawniej taktyzmy,
biol. jedne z najważniejszych elementarnych rodzajów wrodzonego zachowania się swobodnie poruszających się drobnych organizmów, od bakterii i pierwotniaków po kręgowce, a także gamet (jak plemniki) i pływek.
med. zaburzenia genetycznie programowanego rozwoju organizmu prowadzące do powstania wad budowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia