wektorem

Encyklopedia PWN

dyslokacja
[łac.],
fiz. liniowy defekt struktury krystalicznej (defekty struktury krystalicznej);
statyst. formuła stworzona 1871 przez E. Laspeyresa w postaci ilorazu wartości pieniężnych, obliczanych przy stałych ilościach (w indeksie cen) lub cenach (w indeksie ilości), pochodzących z okresu bazowego.
indeks Paaschego
[i. pa:szego],
statyst. formuła zaproponowana 1874 przez H. Paaschego w postaci ilorazu wartości pieniężnych, obliczanych przy stałych ilościach (w indeksie cen) lub cenach (w indeksie ilości), pochodzących z okresu bieżącego.
inżynieria genetyczna, techniki rekombinowania DNA,
eksperymentalna dziedzina z pogranicza genetyki i biologii molekularnej posługująca się zespołem różnorodnych technik, polegających na manipulowaniu DNA in vitro oraz in vivo w celu uzyskania dziedzicznych zmian w komórkach lub całych organizmach;
klonowanie DNA, klonowanie genu,
genet. zespół technik służących do trwałej izolacji i namnożenia zdefiniowanego odcinka DNA (lub repliki informacji genetycznej pochodzącej z RNA; cDNA), zawierającego zazwyczaj określony gen;
mat. wyrażenie będące sumą wektorów pomnożonych przez współczynniki skalarne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia