indeks Laspeyresa
 
Encyklopedia PWN
indeks Laspeyresa,
statyst. formuła stworzona 1871 przez E. Laspeyresa w postaci ilorazu wartości pieniężnych, obliczanych przy stałych ilościach (w indeksie cen) lub cenach (w indeksie ilości), pochodzących z okresu bazowego.
Indeks cen LP, porównujący wektory cen P2 = [p12, p22, ... , pn2] oraz P1 = [p11, p21, ... , pn1] jest obliczany następująco:
,
gdzie Q1 = [q11, q21, ... , qn1] jest wektorem ilości, wi1 zaś udziałem wartościowym i tego dobra (i = 1, 2, ... , n) w łącznej konsumpcji lub produkcji w okresie bazowym.
Indeks ilości jest obliczany wg formuły:
.
Indeks cen Laspeyresa jest stosowany powszechnie jako miernik inflacji oraz deflator PKB, pozwalający obliczać zmiany PKB w cenach stałych. Indeks ten nie spełnia testu odwracalności czynników, natomiast spełnia test odwracalności w czasie (indeks Fishera). Formuła Laspeyresa jest uznawana za gorsze przybliżenie indeksów zdefiniowanych w ramach ekonomicznej teorii indeksów niż indeks Fishera czy indeks Törnqvista.
Bibliografia
E. Laspeyres Die Berechnung einer mittleren Waarenpreissteigerung, „Jahrbüher für Natinalökonomie und Statistik” 1871 nr 16.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia