indeks Fishera
 
Encyklopedia PWN
indeks ten został nazwany przez Fishera „idealnym”, ponieważ spełnia 2 testy (indeks), uznane przez niego za najważniejsze: odwracalności czynnikowej i odwracalności w czasie; pierwszy z nich wymaga, by iloczyn indeksów cen i ilości był równy indeksowi wartości; aby był spełniony drugi z testów, indeks porównujący okres drugi z pierwszym musi być równy odwrotności indeksu porównującego okres pierwszy z drugim; indeks Fishera spełnia też wiele innych testów.
Bibliografia
I. Fisher The Making of Index Numbers, Boston 1922;
W.E. Diewert Exact and Superlative Index Numbers, „Journal of Econometrics” 1976 nr 4;
tegoż Fisher Ideal Output, Input and Productivity Indexes Revisited, „Journal of Productivity Analysis” 1992 nr 3.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia