deflator PKB
 
Encyklopedia PWN
deflator PKB,
ekon. wyrażony w procentach stosunek nominalnego PKB (liczonego w cenach bieżących) do realnego PKB (wyrażonego w cenach stałych);
obok indeksu cen konsumpcyjnych (CPI), indeksów cen produkcyjnych i indeksów cen hurtowych — deflator PKB jest równocześnie miernikiem inflacji (lub deflacji) w badanym okresie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia