wektorem

Encyklopedia PWN

teoria opisująca ciągłe (II rodzaju) przejścia fazowe (przemiana fazowa);
jedna z podstawowych wielkości w mechanice;
wielkości charakteryzujące rozkład źródeł pola fizycznego;
dziedzina elektroniki realizowana przez przyrządy o wymiarach rzędu nanometrów;
miara sił wewn. powstających w ciele odkształcanym pod wpływem obciążenia zewn., oddziaływania temperatury (n. cieplne), obróbki cieplnej (np. n. hartownicze), procesu krzepnięcia (n. odlewnicze) i in. oddziaływań zewn. (odkształceń plast., połączeń skurczowych).
niezmiennik, inwariant,
mat. ogólne pojęcie będące podstawą wielu działów matematyki — n. jest np. liczba (funkcja, klasa funkcji) nie zmieniająca się pod działaniem funkcji określonego typu, np. grupy przekształceń;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia