wektorem

Encyklopedia PWN

wiriał
[łac.],
fiz. skalarna wielkość charakteryzująca siły działające na układ punktów materialnych poruszających się w ograniczonym obszarze przestrzeni z nierelatywistycznymi prędkościami: W = −− ½ Σii · i, gdzie i — siła działająca na i-ty punkt materialny, i — wektor położenia tego punktu;
fiz. wielkość charakteryzująca pole przepływu płynu;
grupa patogenów roślin.
mat. pojęcie określające sposób zachowania się wielkości zmiennej, polegający na skupianiu się jej wokół pewnej wartości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia