wiriał
 
Encyklopedia PWN
wiriał
[łac.],
fiz. skalarna wielkość charakteryzująca siły działające na układ punktów materialnych poruszających się w ograniczonym obszarze przestrzeni z nierelatywistycznymi prędkościami: W = −− ½ Σii · i, gdzie i — siła działająca na i-ty punkt materialny, i — wektor położenia tego punktu;
zgodnie z twierdzeniem o wiriale średnia energia kinet. układu jest równa średniemu wiriałowi. W mechanice klas. średnie wartości wielkości odpowiadają uśrednieniu po nieskończenie długim czasie, w mechanice kwantowej — kwantowym wartościom oczekiwanym, a w mechanice statyst. — uśrednieniu po zespole statystycznym. Pojęcie wiriału wprowadził 1870 R. Clausius.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia