wektorem

Encyklopedia PWN

mat. płaszczyzna zawierająca wektory styczny i normalny główny w danym punkcie krzywej przestrzennej (trójścian Freneta);
bezwymiarowa wielkość fiz. charakteryzująca zdolność ośrodka do polaryzacji (dielektryk, polaryzacja dielektryka) pod wpływem zewn. pola elektrycznego;
pole fizyczne pośredniczące w oddziaływaniu elektromagnetycznym (oddziaływania fundamentalne);
polhodia
[gr.],
krzywa, jaką w ruchu obrotowym ciała sztywnego wokół nieruchomego punktu O zakreśla koniec wektora prędkości kątowej ciała (o pocz. w punkcie O) w układzie odniesienia związanym z ciałem.
powłoki optyczne, cienkie warstwy optyczne,
fiz. cienkie warstwy różnych materiałów, którymi powleka się powierzchnie elementów opt. (np. płytek płasko-równoległych, soczewek czy pryzmatów) w celu modyfikacji opt., fiz. lub chem. właściwości tych powierzchni;
Poynting
[pọıntıŋ]
John Henry, ur. 9 IX 1852, Monton, zm. 30 III 1914, Birmingham,
fizyk brytyjski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia