wektorem

Encyklopedia PWN

fiz. rezonansowe pochłanianie energii zmiennego pola elektromagnetycznego przez cząstkę naładowaną, która porusza się w stałym polu magnet. po helisie o osi wyznaczonej przez kierunek wektora indukcji pola magnet. ;
rotacja
[łac.],
wirowość,
mat. pojęcie należące do analizy wektorowej, jeden z operatorów różniczkowych teorii pola, oznaczany symbolem rot (czasem curl), który polu wektorowemu na ℝ3  = [vx, vy, vz] (w układzie współrzędnych kartezjańskich) przypisuje pole wektorowe rot = [(∂vz/∂y − ∂vy/∂z), (∂vx/∂z − ∂vz/∂x), (∂vy/∂x − ∂vx/∂y)];
Rubinowicz Wojciech, ur. 22 II 1889, Sadagóra (Bukowina), zm. 13 X 1974, Warszawa,
fizyk;
maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektr. w energię mech. ruchu obrotowego (s.e. wirujący) lub, rzadziej, postępowego (silnik liniowy);
siła aerodynamiczna, reakcja aerodynamiczna,
fiz. siła wywierana na ciało (np. skrzydło samolotu, pocisk) przez gaz podczas ruchu względnego ciała i gazu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia