wektorem

Encyklopedia PWN

stan kwantowy, stan kwantowomechaniczny,
fiz. podstawowe pojęcie używane w mechanice kwantowej do opisu układów kwantowych;
strumień wektora pola elektrycznego lub indukcji elektrycznej przez daną powierzchnię;
strumień wektora pola magnetycznego lub indukcji magnetycznej przez daną powierzchnię;
mat. złożenie obrotu przestrzeni i przesunięcia o wektor równoległy do osi tego obrotu.
transgeniczne organizmy, organizmy genetycznie zmodyfikowane, ang. genetically modified organisms (GMO),
genet. rośliny bądź zwierzęta, których genom został zmieniony za pomocą współczesnych metod inżynierii genetycznej; w efekcie zawierają w komórkach stabilnie włączony do chromosomów i ulegający ekspresji dodatkowy gen (geny) pochodzący z innego organizmu; również własny, prawidłowy gen może zostać zastąpiony wersją zmutowaną lub zostać usunięty (nokauty genowe);
transpozony, geny skaczące, geny wędrujące,
genet. ruchome odcinki DNA, mające na obu końcach powtórzone fragmenty o tej samej lub odwróconej sekwencji (sekwencje graniczne lub odwrócone powtórzenia końcowe), które mogą samodzielnie przemieszczać się w obrębie genomu gospodarza lub (znacznie rzadziej) pomiędzy genomami, bez pomocy jakichkolwiek wektorów („nośników”), takich jak fagi czy plazmidy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia