rotacja
 
Encyklopedia PWN
rotacja
[łac.],
wirowość,
mat. pojęcie należące do analizy wektorowej, jeden z operatorów różniczkowych teorii pola, oznaczany symbolem rot (czasem curl), który polu wektorowemu na ℝ3  = [vx, vy, vz] (w układzie współrzędnych kartezjańskich) przypisuje pole wektorowe rot = [(∂vz/∂y − ∂vy/∂z), (∂vx/∂z − ∂vz/∂x), (∂vy/∂x − ∂vx/∂y)];
r. pola wektorowego  (ax, ay, az) w punkcie M(x, y, z) jest wektor oznaczany symbolem rot , curl   lub ∇ × (nabla);
, (,  ,   — wersory osi współrz. kartezjańskich); r. można zapisać w postaci symbol. wyznacznika:
;
pole wektorowe  (M) nazywa się bezwirowym lub potencjalnym, gdy tożsamościowo rot ≡ 0.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia