dywergencja
 
Encyklopedia PWN
dywergencja
[łac. dis˜ ‘roz˜’, vergo ‘dążę’],
rozbieżność,
mat. operator różniczkowy, d. pola wektorowego (ax, ay, az) w punkcie M(x, y, z) jest skalar (liczba), oznaczany symbolem div lub ∇ (nabla),
równy sumie pochodnych cząstkowych składowych ax(x, y, z), ay(x, y, z), az(x, y, z) wektora obliczonych w punkcie M: div  = ∂ax/∂x + ∂ay/∂y + ∂az/∂z; zachodzą wzory div ( + ) = div  + div , div(φ) = φ div  +  grad φ (φ = φ (x, y, z) — funkcja skalarna). Jeśli w każdym punkcie pola div  = 0, to pole nazywa się bezźródłowe.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia