wektorem

Encyklopedia PWN

mat. układ 3 płaszczyzn, parami prostopadłych, przecinających się w punkcie P danej krzywej przestrzennej; są to: 1) płaszczyzna ściśle styczna, wyznaczona przez wersory i , 2) płaszczyzna normalna, wyznaczona przez i , 3) płaszczyzna prostująca (rektyfikująca), wyznaczona przez wersory i ;
fiz. ciało lub układ ciał, względem których określa się położenie i zmianę położenia (ruch, fiz. ) obiektów fiz. (ciał lub pól fizycznych).
Umow Nikołaj A., ur. 4 II 1846, Symbirsk (ob. Uljanowsk), zm. 28 I 1915, Moskwa,
fizyk rosyjski;
wariogram
[łac.-gr.],
mat. funkcja 2 zmiennych, opisująca zmienność pola losowego dla każdej pary punktów tego pola;
mat. pojęcie algebry liniowej;
wersor
[łac.],
mat. wektor o jednostkowej długości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia