kombinacja liniowa
 
Encyklopedia PWN
kombinacja liniowa,
mat. wyrażenie będące sumą wektorów pomnożonych przez współczynniki skalarne;
np. wektor c1v1 + ... + cnvn jest k.l. wektorów v1, v2, ... , vn, przy czym współczynniki c1, c2, ... , cn są skalarami z ciała, nad którym jest rozpatrywana dana przestrzeń liniowa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia