zależność liniowa
 
Encyklopedia PWN
zależność liniowa,
mat.:
1) zależność między 2 wielkościami xy wyrażona za pomocą wzoru y = ax + b (ab nie zależą od xy oraz a ≠ 0); nazwa pochodzi stąd, że wykresem funkcji y = ax + b jest linia prosta; jeżeli b = 0, to o wielkościach xy mówi się, że są wprost proporcjonalne;
2) własność skończonego zbioru wektorów przestrzeni liniowej; wektory 1, 2, ... , n są liniowo zależne, jeśli istnieje n liczb λ1, λ 2, …, λn takich, że spełniona jest równość λ11 + λ22 + ... + λnαn  = 0 — przy czym co najmniej jedna z liczb λi jest różna od zera; wyrażenie po lewej stronie ostatniej równości nazywa się kombinacją liniową wektorów 1, ... , n; jeśli zaś powyższa równość spełniona jest jedynie dla liczb λi = 0 (i = 1, ... , n), to wektory 1, ... , n nazywają się liniowo niezależne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia