uwodnione

Encyklopedia PWN

hydraty
[gr.],
połączenia chem., zw. niekiedy wodzianami, zawierające wodę w postaci oddzielnych cząsteczek; często są spotykane sole (tzw. sole uwodnione), które w stanie krystalicznym zawierają związaną wodę;
odmiana substancji mineralnej, substancja nieorganiczna powstała w naturalny sposób w skorupie ziemskiej (najczęściej w jej strefie przypowierzchniowej), różniąca się od minerału brakiem struktury krystalicznej, i w związku z tym cechująca się dużą zmiennością właściwości fizycznych (gęstości, twardości) i chemicznych (głównie niestechiometrycznym składem chemicznym i zmienną zawartością wody);
allofany
[gr.],
alofany,
grupa mineraloidów, uwodnione glinokrzemiany o składzie xAl2O3 · ySiO2 · zH2O, stosunek x do y zmienny (1:1 do 2:1);
ałuny
[łac.],
związki nieorg., uwodnione podwójne siarczany(VI) metali jednowartościowych MI i trójwartościowych MIII, o wzorze ogólnym MI2SO4 · MIII2(SO4)3 · 24H2O, gdzie MI — sód, potas, rubid, cez, tal, także grupa amonowa; MIII — gł. glin, chrom, żelazo, kobalt, gal, ind, tytan, wanad, mangan)
hydromiki, łyszczyki uwodnione,
miner. grupa łyszczyków charakteryzująca się obecnością wody w strukturze krystalicznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia