uwodnione

Encyklopedia PWN

minerał ilasty z grupy łyszczyków (uwodnionych), uwodniony glinokrzemian potasu o wzorze: (K,H3O)Al2[(OH)2|AlSi3O10];
minerał ilasty z grupy łyszczyków (uwodnionych), uwodniony glinokrzemian potasu, o składzie chem. i właściwościach takich jak hydromuskowit, lecz o nieco innej strukturze (większy udział jonów H3O+ lub H+);
itr, Y, yttrium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 39;
grupa minerałów skałotwórczych, krzemiany i glinokrzemiany o wzorze XY2−3[(OH,F)2|Z4O10, gdzie X = K, Na, Ca (niekiedy też Rb, Cs lub Ba), Y = Al, Mg, Fe2+, Fe3+, Mn, czasami także Li, V lub Ti, Cr, Zn, natomiast Z — krzem (Si), który może być częściowo zastąpiony przez glin (Al) lub żelazo: Fe3+, Fe2+ i in.;
nawozy mineralne zawierające mangan, mikroelement niezbędny dla roślin (jego niedostatek w glebie powoduje m.in. żółtą plamistość buraka, szarą plamistość owsa, pszenicy, kukurydzy, grochu, fasoli i tytoniu);
melanteryty
[gr.],
grupa minerałów, uwodnione siarczany żelaza i miedzi, cynku, magnezu lub manganu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia