uwodnione

Encyklopedia PWN

pierwiastki chemiczne tworzące 8. grupę układu okresowego pierwiastków: żelazo (Fe), ruten (Ru), osm (Os) i promieniotwórczy has (Hs), którego właściwości nie są zbadane;
aleuronowe ziarna
[gr. áleuron ‘mąka’],
zw. krystaloidami,
bot. ciałka występujące w słabo uwodnionych komórkach, takich jak komórki nasienia, zarodniki, szczególnie w aleuronowej warstwie bielma w nasionach traw (zbóż)
minerał, uwodniony podwójny siarczan glinu i potasu K2SO4 · Al2(SO4)3 · 24H2O;
analcym
[gr. an- ‘nie’, álkimos ‘silny’, ‘mocny’],
minerał z grupy zeolitów, uwodniony glinokrzemian sodu Na[AlSi2O 6] · H2O;
annabergit, kwiat niklowy,
minerał, uwodniony arsenian niklu Ni3[AsO4]2 · H2O;
autunit, otunit,
minerał, uwodniony fosforan uranylowo-wapniowy Ca[UO2][PO4]2 · 10H2O;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia